Personale

team-member

Michael Bukholt

Læge

Michael (f. 1976) kandidat årgang 2003 og siden 2011 speciallæge i almen medicin. Praksis i Odense siden 2013. Erfaring fra ansættelser på sygehuse, i almen praksis og med mangeårig tilknytning til lægevagten i Region Syddanmark.

team-member

Carina Bukholt

Sygeplejerske

Carina (f. 1976) har erfaring fra 13 års ansættelse på OUH med sig. Derudover 6 år i almen praksis.

Hun har senest arbejdet på fødeafdelingens ultralydsafsnit og har under denne ansættelse uddannet sig til sonograf. Carina varetager opgaver i sygeplejerskekonsultationen, laver laboratorieundersøgelser og ultralydsscanner gravide.

team-member

Jette Kirkegaard

Sekretær

Jette (f. 1963) er uddannet social- og sundhedsassistent. Hun varetager sekretærfunktionen hos os.

team-member

Signe Sparre

Medicinstuderende

Signe (f. 1995) er ved at uddanne sig til læge. Hun fungerer i sygeplejerskekonsultationen nogle dage om ugen.