Fjern-konsultation

Min læge app https://minlaegeapp.dk/

Patientportal https://patientportal.egclinea.com?id=721

Du har som patient tilknyttet klinikken forskellige muligheder for fjern-konsultation. VI prioriterer disse nye muligheder højt.

Obs: Som bruger af e-mailkonsultation og elektronisk receptbestilling, skal du holde dig orienteret om klinikkens lukkedage på hjemmesiden.

Telefonkonsultation:

Ved behov for direkte kontakt med lægen alle hverdage i tidsrummet 8-9. Telefontiden skal bruges til korte og overvejende presserende henvendelser. Danske regioner har pr. 1. juni opsagt aftalen om længerevarende telefonkonsultation. Ved behov for aftalt konsultation med læge eller sygeplejerske, kan konsultation herefter foregå enten ved videokonsultation eller fremmødekonsultation.

E-mail-konsultation:

Du kan som patient tilmeldt klinikken kommunikere med os via app på smartphone (Min Læge) eller via patientportalen.

Begge løsninger kræver, du første gang logger dig ind med nem-id. Vi har opnormeret indsatsen hér og du kan, på hverdage påregne svar senest dagen efter din besked, idet vi læser og svarer beskeder dagligt. Er din henvendelse akut anbefaler vi, du ringer.

Husk ALTID at skrive i det rigtige CPR-nummer for korrekt journalisering. Det gælder også når henvendelsen drejer sig om dine børn og ægtefælle. Henvendelser om andre personer sendt i dit CPR-nummer returneres ubesvaret.

Video-konsultation:

Du kan aftale tid til videokonsultation. Vi anvender Min Læge-appen eller SMS-løsning, hvor du tilsendes link på sms. Begge kræver smartphone tilkoblet internettet.

Telefoto:

Udslæt og andet du tænker, vi kan vurdere pr foto, kan du via Min Læge-appen sende til os via smartphone. Send lidt forklarende tekst afsted sammen med højest tre fotos, der er velbelyste og skarpe. Vi vurderer fotos og svarer dagligt. Det vil sige du kan påregne svar senest hverdagen efter, du har sendt os beskeden.

Receptfornyelse:

Forny din faste medicin via patientportalen eller Min læge-app. Vanedannende medicin udskrives IKKE denne vej. Vi lægger recepten på receptserveren, så du kan benytte et hvilket som helst apotek i Danmark. Det kan forekomme din recept afvises, så holde øje med din digitale løsning, hvor du i givet fald vil få besked herom.