Personale

team-member

Michael Bukholt

Læge

Michael (f. 1976) er uddannet læge på SDU og speciallæge i almen medicin siden 2011. Fra 2013 praktiserende læge i Odense og forud herfor erfaring fra ansættelser på sygehuse, i praksis og mangeårig tilknytning til lægevagten i Region Syddanmark.

team-member

Carina Bukholt

Sygeplejerske

Carina (f. 1976) har erfaring fra 13 års ansættelse på OUH med sig. Sygeplejerske i almen praksis siden 2013. Hun har tidligere arbejde blandt andet på fødeafdelingens ultralydsafsnit og har under denne ansættelse uddannet sig til sonograf. Carina varetager opgaver i sygeplejerskekonsultationen, laver laboratorieundersøgelser og ultralydsscanner gravide.

team-member

Jette Kirkegaard

Sekretær

Jette (f. 1963) er uddannet social- og sundhedsassistent. Jette er ansat hos os pr 1/9-2019 og varetager sekretærfunktionen.

team-member

Mia Jørgensen

Social- og sundhedsassistent.

Mia (f. 1986) er ansat i klinikken pr 1/1-2021. Mia varetager laboratorieopgaver med mere.