Undersøgelser og behandlinger

Undersøgelser

I klinikken varetager vi de fleste laboratorieundersøgelser så som blodprøver, hjertekardiogrammer, lungefunktionsundersøgelser, mikroskopi med mere. En stor del af undersøgelserne analyseres i klinikken, imens andre sendes til analyse på sygehusets laboratorium.

Ultralydsscanning

Vi anvender ultralydsscanning i diagnostikken indenfor flere områder og særligt i forbindelse med graviditetsundersøgelser, hvor Carina Bukholt bruger sin scanne-erfaring fra obstetrisk afdeling.

Akupunktur

Egne patienter tilbydes akupunkturbehandling af smerter i bevægeapparatet, hvor vi skønner dette vil kunne afhjælpe smerterne.